Společenství modlitby se mší svatou v DS Domovinka.

Společenství modlitby se mší svatou v DS Domovinka.

Každý měsíc mají naši klienti možnost účastnit se bohoslužby, kterou nám pravidelně zajišťuje pan děkan Pelc.

Minulý měsíc však byl pracovně vytížen, proto požádal otce Jana z Dominikánského kláštera, který nás zaujal a rozptýlil svým vyprávěním po mši svaté. Také jsme si oživili pravdy víry, které se z paměti vytrácejí.