Slavkov: oslavu výročí umocnily opravené prostory

Slavkov: oslavu výročí umocnily opravené prostory

Je to již dvacet let od doby, kdy Charitní dům sv. Petra a Pavla ve Slavkově zahájil svou činnost. Toto významné jubileum si pracovníci slavkovského zařízení s dalšími kolegy z Oblastní charity Uherský Brod a řadou hostů připomněli v úterý 20. září 2016.

Je to již dvacet let od doby, kdy Charitní dům sv. Petra a Pavla ve Slavkově zahájil svou činnost. Toto významné jubileum si pracovníci slavkovského zařízení s dalšími kolegy z Oblastní charity Uherský Brod a řadou hostů připomněli v úterý 20. září 2016.

Oslava výročí byla zahájena ve Slavkově, za účasti hostů i klientů charitního domu mší svatou v kapli sv. Zdislavy, kterou sloužil duchovní správce P. Petr Hofírek. Slavností atmosféru umocnil Charitní sbor, který svým zpěvem provázel celou liturgickou slavnost. „Ústřední myšlenkou mše svaté bylo poděkování Bohu za jeho ochranu a pomoc, a prosili jsme o požehnání do dalších let,“ poznamenala vedoucí Charitního domu sv. Petra a Pavla Bohumila Grebíková.

Po skončení mše svaté pokračoval slavnostní program na nově zrekonstruovaném dvoře charitního domu. Po požehnání nových venkovních prostor a pergoly P. Petrem Hofírkem následovala slova starosty Slavkova Libora Švardaly. Poté k přítomným promluvil pan Ondřej Benešík, poslanec PS PČR a předseda Výboru pro evropské záležitosti, který s uherskobrodskou Oblastní charitou dlouhodobě spolupracuje. Vydařenou rekonstrukci ocenil také zástupce Nadace ČEZ pan Vladislav Sobol a ředitel Charity Uherský Brod Petr Houšť.

Starosta Slavkova Libor Švardala ve svém projevu ocenil náročnou práci pracovníků Charity a poděkoval personálu a vedoucí tamního Charitního domu za jejich činnost a snahu. Každé z pracovnic slavkovského zařízení osobně předal růži, jako symbol vyjádření díků.

Ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť připomněl vynikající a dlouhodobou spolupráci s obcí Slavkov. „Zástupci této obce jsou pro nás velmi spolehlivým a seriózním partnerem,“ poznamenal ředitel Petr Houšť ve svém proslovu a poděkoval za dosavadní spolupráci starostovi Liboru Švardalovi, jeho předchůdci na postu prvního muže obce Vladislavu Kolískovi, i bývalé ředitelce Oblastní charity Uherský Brod paní Jarmile Tomancové a ocenil jejich zásluhy při vzniku charitního domu ve Slavkově. Vyjádřil také vděčnost sponzorům, které při slavnosti symbolicky zastupoval pan Jaroslav Hulík, jednatel firmy Kredit Slavkov, jehož společnost Oblastní charitu Uherský Brod opakovaně podporuje.

Pracovníci Charity v závěru slavnosti společně vyjádřili vděčnost všem, kteří jejich práci podporují. „Snažíme se, aby veškerá naše snaha směřovala ke kvalitní péči o klienty. Když se naše práce daří, a důkazem je i dvacet let úspěšného provozu charitního domu ve Slavkově, máme z toho radost a dobrý pocit zadostiučinění,“ podotkl ředitel brodské Charity Petr Houšť. 

 

Oleg Kapinus,

Pracovník pro PR a fundraising