Školení ukázalo možnosti, jak pracovat s nemocnými lidmi

Školení ukázalo možnosti, jak pracovat s nemocnými lidmi

Dvoudenní školení pro pracovníky brodské Charity na téma „Bazální stimulace“ se uskutečnilo ve dnech 15. až 16. února ve školicím centru Oblastní charity Uherský Brod v Dolním Němčí.

Školení se konalo pod vedením lektorky Mgr. Hedviky Borýskové. Bazální stimulace, kterou je možné nazvat „pomoc dotykem“ je pedagogicko-psychologický koncept, jehož cílem je ukázat cestu k navázání kontaktu s těžce postiženými lidmi, a nabízí možnosti pro jejich osobnostní rozvoj. Ošetřovatelská péče je v tomto konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta. Bazální stimulace pozitivně podporuje zdravotní i psychický stav osob, které jsou omezeny v komunikaci, vnímání či pohybu.

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod