Sbírka v Nivnici: padesát kilogramů potravin pro potřebné

Sbírka v Nivnici: padesát kilogramů potravin pro potřebné

Těstoviny, dětské kaše a mléka – toto zboží převažovalo v darech, které věnovali potřebným, v rámci potravinové sbírky s názvem „Ne každý má hody“ obyvatelé Nivnice.

Sbírka, kterou už několik let organizuje Oblastní charita Uherský Brod, se v jejich obci uskutečnila v pátek 1. září. „Zákazníci prodejny Jednota v Nivnici darovali na pomoc sociálně slabým lidem regionu celkem padesát kilogramů potravin. Při sbírce ochotně vypomáhali dva dobrovolníci,“ poznamenal hlavní koordinátor sbírky František Bílek z brodské Charity.

Veškeré potraviny ze série sbírek "Ne každý má hody", které probíhají v obcích Uherskobrodska, jsou uloženy v Centru potravinové a materiální pomoci v Uherském Brodě, a následně rozdány lidem v akutní sociální nouzi.

 

Oleg Kapinus

pracovník pro PR a fundraising

Oblastní charita Uherský Brod