Šárka Jelínková: setkání poskytovatelů sociálních služeb stanovilo jasné cíle

Šárka Jelínková: setkání poskytovatelů sociálních služeb stanovilo jasné cíle

Na počátku května 2016 se v jednacím sále Domu s pečovatelskou službou v Dolním Němčí sešli zástupci sociálních služeb Zlínského kraje. Tuto schůzku iniciovalo vedení Oblastní charity Uherský Brod v čele s jejím ředitelem Petrem Houštěm s cílem pojmenovat některé problémy komplikující práci v sociálních službách a hledat možnosti řešení. Ústřední postavou neformálního sdružení je Mgr. Šárka Jelínková, ředitelka Centra pro seniory Zahrada o.p.s. v Bystřici pod Hostýnem, která má v práci v sociálních službách bohaté zkušenosti. Ta v rozhovoru vysvětlila, proč sdružení vzniklo a jaké jsou jeho cíle.

Na počátku května 2016 se v jednacím sále Domu s pečovatelskou službou v Dolním Němčí sešli zástupci sociálních služeb Zlínského kraje. Tuto schůzku iniciovalo vedení Oblastní charity Uherský Brod v čele s jejím ředitelem Petrem Houštěm s cílem pojmenovat některé problémy komplikující práci v sociálních službách a hledat možnosti řešení. Ústřední postavou neformálního sdružení je Mgr. Šárka Jelínková, ředitelka Centra pro seniory Zahrada o.p.s. v Bystřici pod Hostýnem, která má v práci v sociálních službách bohaté zkušenosti. Ta v rozhovoru vysvětlila, proč sdružení vzniklo a jaké jsou jeho cíle.

 

Paní ředitelko, vysvětlete, prosím, proč vzniklo vaše seskupení, jací lidé ho tvoří a  jaké cíle si kladete?
Naše neformální platforma poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji vznikla v době, kdy financování sociálních služeb přešlo z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Ale abych začala od začátku, víceméně neformálně jsme před nějakým časem sešli se s několika řediteli sociálních služeb Zlínského kraje u kroměřížského místostarosty Pavla Motyčky a řešili jsme financování sociálních služeb. Především však nastavená kritéria pro přidělování dotací, která schválil náš kraj. Rozhodli jsme se setkat i s ostatními zájemci z řad poskytovatelů pod záštitou Pavla Motyčky (krajského zastupitele) u tzv. „kulatého stolu“ a mezi sebou prodiskutovat, co nás na tomto systému v jednotlivých službách nejvíce trápí. Mnohá kritéria byla a jsou v našem kraji nastavena přísněji, než jak je doporučuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že se nastavoval systém víceletého financování, měli jsme obavy, abychom nebyli těmi přísnějšími kritérii, vůči ostatním krajům, znevýhodněni. Překvapil nás zájem mnoha poskytovatelů služeb, kteří měli také chuť tyto věci diskutovat. Většinou se jednalo o ředitele sociálních služeb, ale i o zástupce měst a obcí. Mezi poskytovateli sociálních služeb byly zastoupeny všechny právní formy (neziskové organizace, příspěvkové organizace a samozřejmě zástupci z řad Charity). Také bylo prostřednictvím účastníků zastoupeno více druhů sociálních služeb (služby pobytové, terénní i ambulantní). V současné době je skladba této neformální platformy lehce obměněna. Zůstali především poskytovatelé sociálních služeb, což je přirozené. Jejich počet je však, vzhledem k tomu kolik zastupují zaměstnanců a uživatelů sociálních služeb, dle mého názoru, nezanedbatelný.

Témata, která nás spojují, jsou například tato: nedostatečné zapojení poskytovatelů sociálních služeb do plánování a revizí Střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, nesouhlas se zvětšujícím se podílem výkaznictví a administrativy u jednotlivých služeb ze strany Zlínského kraje, či nedostatečné financování služeb -  stanovení „vyrovnávací platby“ na základě údajů, které vychází z dlouhodobě podfinancovaných sociálních služeb

Naším hlavním cílem je zlepšení komunikace mezi poskytovateli sociálních služeb a představiteli kraje nad uvedenými tématy.

 Jak často se scházíte a jaká témata jste na posledním zasedání na počátku května uskupení probírali?
Setkáváme se zhruba třikrát až čtyřikrát do roka. Hledali jsme různé cesty, jak tuto neformální platformu tzv. „zformalizovat“. Nabízelo se několik možností, fungovat například pod zastřešující organizací Asociace nestátních a neziskových organizací, tak pod Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR. Nakonec se vzájemných setkání vyplynulo, že nám všem vyhovuje neoficiální platforma a spíše chceme využívat možnosti, přes zástupce již fungujících organizací, své názory a problémy řešit. Na posledním setkání na počátku května jsme opět probírali výsledky dotačního řízení na rok 2016 a připravované změny v tzv. velké novele Zákona o sociálních službách. Stále nás tíží nedostatečná komunikace se zástupci kraje z oblasti sociální, nedostatečné zapojení poskytovatelů sociálních služeb do plánování a revizí sociálních služeb.

 Co vidíte jako nejtíživější problém v rámci současného stavu sociálních služeb a  jakým způsobem by, podle Vás, bylo možné tento stav změnit k lepšímu?
Největším problémem sociálních služeb je, dle mého názoru, jejich nedostatečné financování. S tím jsou spojené neúměrně nízké mzdy a platy ve srovnání s ostatními oblastmi. A přitom se stále zvyšující požadavky na kvalitu poskytovaných služeb - což je ale v pořádku. Novým problémem, který s tím úzce souvisí, je začínající nedostatek zaměstnanců pracujících v přímé péči v sociálních službách. Nezaměstnanost klesá a nároky v sociálních službách se zvyšují, aniž by do systému přicházelo více peněz. Obávám se, že lidé nám budou odcházet do jiných profesí. Ale to se vracím zase na začátek.

Co s tím? Odpověď není vůbec jednoduchá, ale jak se říká „v jednotě je síla“ a tak je potřeba vytvářet stálý tlak ze všech možných úrovní až na tu nejvyšší, aby se konečně začalo mluvit i o sociálních službách, o její potřebnosti, o tom, co v této oblasti nejvíce trápí ty, kteří službu potřebným občanům přímo poskytují. Aby náš hlas byl konečně slyšet až tam, kde jde věci měnit k lepšímu

 Jakých pozitivních výsledků jste v posledních měsících v rámci uskupení dosáhli?
Dle mého názoru bylo důležitým počinem to, že jsme se společně se třemi zástupci této platformy setkali v loňském roce s panem hejtmanem. Tam jsme jej seznámili s tím, že jsme se jako poskytovatelé sociálních služeb začali scházet, jelikož nás spojují napříč právními formami i druhy poskytovaných služeb problémy, o kterých jej chceme informovat. Probrali jsme s ním výše uvedená témata. Pan hejtman byl velmi vstřícný a uvedl, že si váží naší důvěry a pozorně si vyslechl naše podněty. Dále na naší schůzce přislíbil, že začátkem měsíce září (loňského roku) zorganizuje seminář na téma „Financování sociálních služeb ve Zlínském kraji“, nad jehož konáním si vezme sám záštitu. Pozvat chtěl nejen krajské zastupitele, ale samozřejmě i nás jako poskytovatele, a vyzval nás, abychom se na tento seminář dobře připravili a přednesli své problémy a požadavky. Pan hejtman svůj slib splnil a seminář se uskutečnil. Již to, že se na základě naší schůzky s panem hejtmanem, byl tento seminář uskutečněn, bylo úspěchem. Je potřeba o problémech v sociálních službách hovořit na různých úrovních a i když nevidíme ihned konečný výsledek ve formě velkého zlepšení situace, je to další střípek do mozaiky, který snad zlepšení situace v sociálních službách napomůže.

 

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uh. Brod