S řešením tíživé situace pomůže Regionální centrum sociální pomoci

S řešením tíživé situace pomůže Regionální centrum sociální pomoci

Pomoc lidem, kteří se potřebují zorientovat v nabídce sociálních služeb regionu, či požadují pomoc ve své aktuální situaci, nabízí v nových prostorách multifunkčního domu v ulici Přemysla Otakara II. v Uherském Brodě nedávno zprovozněné Regionální centrum sociální pomoci (snímky zachycují otevírání nových prostor). Jeho provozovatelem je Oblastní charita Uherský Brod. Proč centrum vzniklo a jaké služby nabízí, vysvětlila vedoucí této služby určené široké veřejnosti, paní Mgr. Vladimíra Suchánková.

Prosím, upřesněte, za jakým účelem vzniklo Regionální centrum sociální pomoci?
Regionální centrum sociální pomoci (dále jen RCSP) vzniklo oficiálně 1. září 2017 za účelem poskytování prvotního sociálního poradenství. V nových prostorách multifunkční budovy v ulici Přemysla Otakara II. ale působíme prakticky od počátku března letošního roku.

Tato služba v Charitě vlastně vždy existovala, protože se na nás neustále obracela široká veřejnost s prosbou o radu či pomoc, ale nikdy nebylo zcela jasné, na koho kompetentního se lidé mohou obrátit s jistotou, že daný pracovník je nasměruje dál. Proto jsme se rozhodli zastřešit tuto poradenskou a konzultační činnost touto službou.

Pro jaký okruh osob je centrum určeno?
Regionální centrum sociální pomoci v Uherském Brodě se zaměřuje na pomoc všem potřebným občanům v regionu, jejich rodinám, obcím, farnostem a dalším úřadům. Touto službou pak doplňujeme naši širokou nabídku služeb pro občany.

RCSP však nebude nabízet pouze naše charitní služby, ale dle potřeby nabídne, či odkáže každého zájemce, na  kompetentní orgány, úřady, instituce, poskytovatele a další subjekty, které žadateli pomoc zajistí.

Jaká je náplň Vaší práce, tedy práce vedoucí tohoto centra?
Cílem RCSP je poskytnout okamžitou informaci a radu o možnosti řešení tíživé sociální situace osobám všech věkových skupin. Proto volíme pro občany co nejvíce dostupné formy pomoci. Jedná se o Linku sociální pomoci, což je okamžitá telefonická pomoc, tedy například rozhovor, zprostředkování kontaktu na jiné služby a instituce. Dále nabízíme On-line sociální pomoc, přičemž se jedná o poskytnutí informací a rad skrze e-mailovou komunikaci. Také poskytujeme Okamžitou pomoc, což znamená, že v rámci našich možností poskytneme, jak název napovídá, okamžitou pomoc lidem v krizi, nouzi, a přispíváme tak k vyřešení jejich akutní tíživé situace.

V rámci této služby jsme se také rozhodli o nabízení základního sociálního poradenství v obcích Uherskobrodska, kdy vždy jednou měsíčně charitní sociální pracovnice navštěvuje daný obecní úřad a je plně k dispozici občanům, pro které je toto místo dostupnější.

Spolupráci s obcemi ale chceme zintenzívnit ještě více. Nabízíme jim proto například možnosti řešení dostupnosti sociálních služeb, poradenství, workshopy, přednášky, pomoc při budování a činnosti komunitních center, sbírkovou činnost a jiné. Chceme se potkávat s občany obcí regionu a poskytovat jim praktické rady a konkrétní pomoc.

Podrobnější informace o RCSP včetně kontaktů naleznete na webu Oblastní charity Uherský Brod, zde: http://www.uhbrod.charita.cz/regionalni-centrum-socialni-pomoci/

 

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod

 

DSC02248