Rozhovor s místopředsedou vlády a předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem k problematice navýšení platů

Rozhovor s místopředsedou vlády a předsedou KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem k problematice navýšení platů

Pane Bělobrádku, jak KDU-ČSL, respektive vláda, které jste členem, bude řešit navýšení mezd a platů u poskytovatelů sociálních služeb?
Tato věc se v současné době řeší. Peníze, které jsou určeny na aktivní politiku zaměstnanosti, těch není potřeba tolik, protože máme nízkou nezaměstnanost.

Takže část peněz by mělo ministerstvo práce a sociálních věcí převést. Ovšem ministerstvo práce a sociálních věcí také řeší s ministerstvem financí ještě uvolnění nějakých dalších peněz. Kdy bude tato věc dořešena, nelze v této chvíli odhadnout. My, jako KDU-ČSL se tím aktivně zabýváme, řešili jsme to i na koaliční radě, protože je nám jasné, že toto dofinancování není jednoduché. Dofinancování se týká i zdravotnického personálu, který působí v sociálních službách, a proto jsme kontaktovali i ministra Ludvíka (JUDr. Ing. Miloslav Ludvík – ministr zdravotnictví ČR – pozn. autora.). Jsme tedy v této věci hodně aktivní a budeme tlačit na to, aby se tyto otázky co nejdříve vyřešily.

Kdy tedy fakticky k navýšení platů dojde?
To hodně záleží na jednotlivých krajích. Některé kraje to řeší tak, že začnou poskytovatelům sociálních služeb platit samy, a budou pak následně peníze požadovat po státu. My pro toto vyplacení peněz uděláme maximum.

O jaké navýšení v procentech půjde?
Přiznám se, že to v této chvíli přesně nevím. Původně se mluvilo o navýšení o 23 procent, s tím, že na konci roku, při sestavování rozpočtu, by se mělo ještě doladit navýšení o další peníze. Kolik to ve výsledku bude, nevím přesně, ale o těch 23 procent by měly být platy navýšeny určitě.

 Jak by bylo, podle Vás, možné vyřešit mnohdy velké rozdíly mezi mzdami v neziskových organizacích, kam spadají i Charity, a platy, které zase mají u příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace jsou na tom v tomto ohledu často mnohem lépe...
Tak to je samozřejmě vždy věcí kraje, jak k této věci přistupuje. V této problematice jsou velké rozdíly v přístupu jednotlivých krajů. Problém vidím v tom, že na tyto mzdy a platy nejsou tabulky, které by celý problém řešily. Není to ale jen otázka platů, nýbrž také příspěvků za péči a celkovou činnost, a pak už je to samozřejmě na zřizovateli, jak si to rozdělí.

 

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus,

Pracovník pro PR a fundraising

Oblastní charita Uherský Brod