Rok milosrdenství a velikonoce ve Slavkově

Rok milosrdenství a velikonoce ve Slavkově

Kromě velikonočních tradic a zvyků, jako je malování vajíček, pečení beránka či velikonoční mrskačka, jsme tyto svátky prožili i po duchovní stránce.

Kromě velikonočních tradic a zvyků, jako je malování vajíček, pečení beránka či velikonoční mrskačka, jsme tyto svátky prožili i po duchovní stránce.
Pravou a hlubokou velikonoční radost jsme společně zakusili na velikonoční středu. Všichni jsme se také na tento den těšili a připravovali. Byl to den společného slavení. Do našeho domu zavítal náš duchovní otec Petr Hofírek, který sloužil velikonoční mši svatou za nás všechny, i za ty, kteří nás v posledních dnech předešli na věčnost. Otec Petr nám ve své promluvě přiblížil otcovství Boha, které není zdrojem autoritářské moci vylučující něhu a společenství. Naopak, jsme tak mohli nově zažít něco úplně jiného. Bylo to milosrdenství -  přijímající a odpouštějící síla Lásky Boha k nám. V letošním Roce milosrdenství jsou poprvé Svaté brány i mimo město Řím. Otec Petr zdůraznil, že je možné plně projít touto Svatou branou i duchovně, pokud člověk nese obtíže s nemocí a stářím a spojí se s Církví a Bohem. Tento čas je tedy vzácnou příležitostí a brány milosrdenství jsou pro každého z nás otevřeny dokořán!
Po skončení mše svaté jsme popřáli pevné zdraví a Boží požehnání paní Kortusové k jejím 93. narozeninám.
Děkujeme tímto otci Petrovi za krásné dopoledne, jeho modlitbu a přímluvu za nás všechny i za ty, kteří už mezi námi nejsou a které stále nosíme ve svých srdcích.

sestra Markéta Luxová