Regionální podnikatelé i vedení obcí podpoří Domácí hospicovou péči

Regionální podnikatelé i vedení obcí podpoří Domácí hospicovou péči

Ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť navštívil ve středu 2. listopadu dvě regionální společnosti, Welco s.r.o. Uherský Brod a Kredit s.r.o. Slavkov.

Vedení obou firem, tedy pana Roberta Hnátka z firmy Welco a pana Jaroslava Hulíka ze společnosti Kredit jsem požádal o podporu naší nové služby, kterou je Domácí hospicová péče. Tato nová služba Oblastní charity Uherský Brod má být v nepřetržitém provozu k dispozici onkologicky nemocným lidem v terminálním stavu nemoci. Zdravotní pojišťovny v současné době tuto hospicovou péči neproplácí a tak si prostředky na nákup vybavení služby sháníme sami oslovením sponzorů a různých nadačních fondů. Pan Hnátek i pan Hulík nám tuto důležitou pomoc přislíbili, za což jim patří velké poděkování,“ podotkl ředitel uherskobrodské Oblastní charity Petr Houšť.
Oba oslovení zástupci firem ocenili vznik nové služby a konstatovali její opodstatněnost potřebnost.
Ředitel brodské Charity ve stejný den navštívil i starostu Slavkova Libora Švardalu, kterému poděkoval za skvělou spolupráci v tomto kalendářním roce i za pozornost, kterou vedení obce věnuje tamnímu Charitnímu domu se službami zajišťovanými Oblastní charitou Uherský Brod. „Pana starostu jsem rovněž informoval o nově zavedené službě - Domácí hospicové péči. Také jsem panu Švardalovi nabídl možnost, že by brodská Charita provozovala v pravidelných intervalech na obecním úřadě poradenskou službu. Tato služba by byla k dispozici občanům Slavkova, a ti by tak mohli získat potřebné informace o veškerých sociálních službách Charity Uherský Brod, poradenství o řešení dluhových situací a mnohé další,“ vysvětlil ředitel brodské Charity Petr Houšť.