Ředitelka krajské organizace APSS ČR Michaela Pavlůsková: nejvíce nás tíží mzdové otázky

Ředitelka krajské organizace APSS ČR Michaela Pavlůsková: nejvíce nás tíží mzdové otázky

Otázky, které trápí poskytovatele sociálních služeb, řešili účastníci schůzky, která se uskutečnila v Domě s pečovatelskou službou v Dolním Němčí, který provozuje Oblastní charita Uherský Brod.

Zástupci krajské organizace Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR) ve Zlínském kraj se tam sešli ve čtvrtek 1. června. Ředitelkou krajské organizace je Mgr. Michaela Pavlůsková, která je současně ředitelkou sociálních služeb Vsetín, p.o. Paní ředitelka souhlasila s krátkým rozhovorem, ve kterém přiblížila činnost „její“ organizace.

Paní ředitelko, představte, prosím veřejnosti práci Asociace poskytovatelů sociálních služeb…
Naše asociace zaštiťuje činnost sociálních služeb v České republice. Je to organizace, do které se může přihlásit jakýkoli poskytovatel sociálních služeb. Jsme největší profesní organizací svého druhu v České republice a hájíme zájmy všech poskytovatelů těchto služeb například v otázkách financování, personálních problémů, a podobně.

Které problémy jsou v současné době na čele pomyslného žebříčku nejčastěji řešených otázek?
Nejvíce řešíme, a budeme zcela jistě určitě řešit i v budoucnu, otázky financování sociálních služeb. Platy, respektive mzdy, v této sféře jsou totiž velmi nízké, a pracovníci v sociálních službách často váží, zda zůstat, nebo se poohlédnout po jiném zaměstnání s větším finančním ohodnocením. Druhé v pořadí nejpalčivějších problémů, jsou personální otázky. Obě témata ale spolu, zcela logicky, velmi úzce souvisí.

Co by, podle Vás, změnilo tento stav k lepšímu?
Situaci by hodně napomohla úprava legislativy a užší spolupráce s vládou i politiky na regionálních úrovních. Důležité je také zrychlit procesy, které brzdí naši práci. Vždyť si uvědomte, že například novela zákona o sociálních službách se už schvaluje dlouhé tři nebo čtyři roky…

Zcela jistě ale Vaše práce přináší i pozitivní zkušenosti a výsledky…
To ano. Podařilo se nám například vyčlenit finanční prostředky na podporu aktivit, které pořádají naši členové. Byla bych ráda, pokud by se podařilo těchto prostředků sehnat ještě víc, protože považuji tyto peníze za dobře a účelně investované. Za pozitivní také považuji vznik nové krajské organizace, což není v APSS ČR zcela obvyklé. Většinou totiž podobné organizace tvoří předseda a místopředseda a tím to končí. Naši novou krajskou organizaci tvoří lidé, které spojují společné problémy. Jedná se o zástupce největších poskytovatelů sociálních služeb v republice, a tato organizace v praxi představuje jakousi sílu, která efektivně dokáže tlačit na politiky a další zodpovědné osobnosti a subjekty. A to považuji za velký přínos pro naši práci.

Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus,

Oblastní charita Uherský Brod

 

CO JE ASOCIACE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR (APSS ČR)

APSS ČR je největší profesní organizací sdružující poskytovatele sociálních služeb v České republice. Je nezávislým spolkem právnických a fyzických osob poskytujících sociální služby.

 Okruhy činnosti:

  • zastupuje a hájí zájmy svých členů u státních a ostatních zainteresovaných institucí, zejména předkládáním odborných stanovisek, kvalifikovanou oponenturou a iniciací a podporou žádoucí právní regulace sociálních služeb
  • zprostředkovává rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků do činnosti poskytovatelů sociálních služeb a předávání tuzemských i zahraničních odborných zkušeností svým členům
  • reprezentuje společné zájmy a potřeby svých členů
  • vyvíjí studijní, dokumentační, informační, vzdělávací a expertní činnost