Ředitel prověřil své kolegy testem na alkohol

Ředitel prověřil své kolegy testem na alkohol

V rámci zkvalitňování služeb a dodržování pracovních předpisů se pracovníci Oblastní charity Uherský Brod namátkově podrobují dechovým testům na alkohol.

Jednu z takových kontrol vykonal v těchto dnech ředitel Oblastní charity Uherský Brod také v brodském Azylovém domě pro matky s dětmi v tísni. „Testu se podrobili dva pracovníci tohoto zařízení a jeho výsledek na žádné požití alkoholu nepoukázal. Přiznám se, že jsem ani jiný výsledek nečekal, protože své kolegy považuji za naprosto seriózní a zodpovědné. Přesto v těchto namátkových kontrolách budeme v našich zařízeních, z důvodu prevence a zachování kvality práce, pokračovat,“ připustil ředitel brodské Charity Petr Houšť.

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising