Ředitel Petr Houšť žádal o podporu ve firmách ve Slavkově

Ředitel Petr Houšť žádal o podporu ve firmách ve Slavkově

S žádostí o podporu služeb Oblastní charity Uherský Brod navštívil ředitel této organizace Petr Houšť vedení dvou společností ve Slavkově, a to Kredit, spol s.r.o. a Kasko, spol. s.r.o.

„Pan jednatel společnosti Kredit, pan Hulík, byl velmi vstřícný, a přislíbil nám skladové regály pro Charitní dům ve Slavkově.  Se stejným pochopením jsem se setkal i u jednatele firmy Kasko, pana Kadlčka, který zváží možnost zakoupení elektrického lůžka s antidekubitní matrací, určenou pro naše klienty,“ vysvětlil ředitel brodské Charity Petr Houšť s dovětkem, že obě firmy pomáhají Charitě opakovaně již řad let. (Na snímku jednatel firmy Kasko Antonín Kadlček – vpravo, společně s ředitelem brodské Charity Petrem Houštěm).

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod