Ředitel Petr Houšť představil v Drslavicích činnost brodské Charity

Ředitel Petr Houšť představil v Drslavicích činnost brodské Charity

„Víte o někom z obce, kdo potřebuje pomoc? Může jít o nemocného či opuštěného seniora, sociálně slabého člověka, nebo dlužníka, kterému hrozí exekuce, osobu bez domova a podobně.

Pošlete ho k nám na Charitu, my se o něj postaráme,“ takové a mnohé další výzvy a informace zazněly z úst ředitele Oblastní charity Uherský Brod, který přijel představit veškeré služby a činnost této organizace v pondělí 13. listopadu do Drslavic. V tamním Obecním domě se totiž v podvečerních hodinách konala beseda se seniory, kterou uspořádalo vedení obce v čele se starostou Drslavic Rostislavem Mihelem. „Podobná setkání a informování občanů považuji za velmi důležité. Při komunikaci s obyvateli obcí regionu zjišťuji, že povědomí o naší práci a o možnostech, které Charita nabízí, jsou u lidí velmi nízké. Veřejnost ví o Tříkrálové sbírce a v některých obcích vědí i o tom, že u nich provozujeme domovy pro seniory a domy s pečovatelskou službou, ale to je zpravidla všechno. Přitom naše činnost je daleko obsáhlejší. Nabízíme téměř dvacítku služeb pro občany regionu Uherskobrodska, a je třeba tyto služby lidem přiblížit, například způsobem jakým se to uskutečnilo v Drslavicích,“ podotkl Petr Houšť, který kromě představení činnosti Oblastní charity Uherský Brod poděkoval starostovi Rostislavu Mihelovi a dalším zástupcům obce za srdečné přivítání a veškerou pozornost, která mu byla věnována.

Na dotaz, proč vedení obce ředitele uherskobrodské Charity na společenskou akci pozvalo, starosta Drslavic odpověděl: „Obec Drslavice dlouhodobě s Charitou v Uherském Brodě spolupracuje a přišlo mi zajímavé prezentovat její činnost širší veřejnosti. Mnoho lidí nezná škálu a různorodost působností, kterými se Charita zabývá. Okruh občanů - seniorů je navíc jednou z důležitých sociálních skupin ve společnosti, na které služby Charity cílí“. První muž Drslavic dodal, že byl velmi mile překvapen, s jakou pozorností si nejenom senioři, ale i organizátoři besedy vyslechli poutavou prezentaci ředitele Petra Houště. „To mě jen utvrdilo ve správnosti našeho rozhodnutí tuto prezentaci v rámci besedy se seniory uspořádat. Přidanou hodnotu přednášky pana Houště spatřuji v tom, že jeho slova směřovala k seniorům, kteří jsou z různých důvodů nejohroženější sociální skupinou v dnešním rychlém tempu moderní doby. Pevně věřím, že poskytnuté informace ze strany Charity padly na úrodnou půdu a výrazně zvýšily povědomí o její činnosti v oblasti sociálních služeb,“ dodal starosta Drslavic Rostislav Mihel.

 

Oleg Kapinus

pracovník pro PR a fundraising

Oblastní charita Uherský Brod

 

1