Ředitel brodské Charity i starosta Bánova ocenili efektivní a oboustranně prospěšnou spolupráci

Ředitel brodské Charity i starosta Bánova ocenili efektivní a oboustranně prospěšnou spolupráci

Hodnocení spolupráce mezi obcí Bánov a Oblastní charitou Uherský Brod v tomto kalendářním roce a také informace o nově připravovaných službách - to byl důvod setkání ředitele uherskobrodské Charity Petra Houště se starostou Bánova Markem Mahdalem.

První muž bánovské radnice je zároveň i členem Rady charity, proto se pan starosta živě zajímá o novinky v Charitě.  Setkání se uskutečnilo v Bánově na obecním úřadě v úterý 1. listopadu. Zástupci obou stran ohodnotili vzájemnou spolupráci jako velmi dobrou, efektivní a prospěšnou pro obě strany. „V Bánově provozujeme jednu z našich služeb, kterou je pečovatelská služba. Ta má své zázemí v Domě s chráněnými byty. Tuto pečovatelskou službu provozujeme v nepřetržitém provozu, tedy 24 hodin denně a po celý rok. Pečovatelská služba Bánov poskytuje služby nejen v Domě s chráněnými byty, ale nabízí své služby v celé obci a zajíždí i do Bystřice pod Lopeníkem,“ doplnil ředitel uherskobrodské Charity, který starostu Marka Mahdala informoval o připravovaném zřízení Domácí hospicové péče a odborného sociálního poradenství. Rovněž nabídl panu starostovi, v rámci dobré spolupráce, že by odborní pracovníci brodské Charity poskytovali základní sociální poradenství v pravidelném čase i na obecním úřadu v Bánově. Zde by pracovníci seznamovali občany s širokou nabídkou sociálních služeb, které poskytuje Oblastní Charita Uherský Brod. Součástí poskytovaného poradenství bude i pomoc sociálně slabým rodinám, matkám samoživitelkám, seniorům, zdravotně postiženým, s akcentem na možnosti dosažitelné formy pomoci.

Dalším probíraným tématem bylo hledání možností pro spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí regionu.

 

Oleg Kapinus,

Pracovník pro PR a fundraising