Ředitel ACHO Václav Keprt: jsou způsoby, jak kvalitní hospicovou a paliativní péči rozeznat

Domácí hospicová péče a pomoc živelnými katastrofami postiženému Haiti, to byly hlavní motta expozice a osvětových materiálů, kterou návštěvníkům Dnů dobré vůle ve Velehradě nabídla ve svém speciálním stanu Arcidiecézní charita Olomouc.

Do vybavení rozlehlého stanu, ve kterém se nacházel mimo jiné i symbolický pokoj s lůžkem pro hospicového pacienta, přípravy stanovišť měření tlaku a vyšetření hladiny cukru v krvi pro zájemce z řad veřejnosti, se významným způsobem zapojil i osmičlenný tým pracovníků Oblastní charity Uherský Brod. Ten do Velehradu přijel, jako ostatně při všech předchozích ročnících, na žádost Arcidiecézní charity Olomouc (dále jen ACHO). Ředitel ACHO, pan Václav Keprt, kromě jiného osvětlil, proč je hospicová péče na jednom z předních míst pozornosti Charity ČR.

Pane řediteli, v dnešní společnosti je domácí hospicová péče tak trochu trendem. Nicméně, Charita už přece tuto péči poskytuje od počátku svého vzniku, pokud se nemýlím…
Ano, to je pravda. Pro nás není domácí hospicová péče žádnou novinkou. My se o nemocné a osoby v terminálním stavu nemoci staráme od počátku vzniku naší organizace. A tuto péči o těžce nemocné a umírající pacienty jsme od počátku poskytovali jako přirozenou součást naší práce, po celý rok, 365 dní v roce a sedm dní v týdnu. Pravdou je, že v současné době se o péči o tyto lidi v současné době hovoří více než v minulosti. Na jedné straně je to dobře, protože v minulosti často tito pacienti končili v různých zařízeních, jako jsou Léčebny pro dlouhodobě nemocné a podobně.  Na druhé straně se ale tohoto typu péče ujímají organizace, které s ní mají malé nebo žádné zkušenosti a jejich chování vzbuzuje pocit, že jim jde spíše o byznys než o skutečný zájem o nemocné. To nás trochu znepokojuje, a proto jsme usoudili, že je vhodné návštěvníkům Dnů dobré vůle připomenout i skutečnost, že s hospicovou péčí máme velké zkušenosti a hlavně dlouholetou praxi.

S hospicovou péčí má sice Charita dlouholeté zkušenosti, ani jí se ale nevyhýbají obtíže. Kdybyste měl pojmenovat ten největší problém, který Charitě nejvíce komplikují práci v této oblasti, který by to byl?
Jednoznačně jsou to finance a nedostatek personálu. Chybí dostatečné finanční ohodnocení lidí, kteří tuto mimořádně náročnou práci nesou na svých bedrech, tedy sociálních pracovníků a zdravotních sester.  To vede často k tomu, že tito lidé odcházejí a zamíří do jiných, finančně zajímavějších oborů.

Co, podle Vás, odstartovalo v posledních letech takový zájem o hospicovou péči?
Těch faktorů bylo několik. Hospicová a paliativní péče se dostávala postupem let do stále většího povědomí veřejnosti. A lidé tak stále více objevují možnosti péče, o kterých dříve tolik nevěděli, nebo se k nim tyto informace nedostaly.  Dílem k tomuto povědomí přispěl i prezident Miloš Zeman, který o tomto typu péče po svém zvolení hodně hovořil. A to bylo i pro mnoho politiků impulzem, kterému se začali více věnovat. V obecném kontextu jde ale o jev, který souvisí s vývojem společnosti, a já to kvituji s povděkem, podle mého mínění je to správná cesta.

Jak jste již připomněl, i v oblasti hospicové a paliativní péče se objevují noví jednotlivci a firmy, které cítí svou příležitost, ale mnohdy jim chybí praxe a zkušenosti a jejich přínos pro pacienta tak může být ve výsledku přinejmenším diskutabilní…
Ano, to je pravda. Nezpochybňuji, že řada z těchto agentur svou práci dělají profesionálně, naprosto seriózně a mají dobré úmysly. Já mohu ale mluvit jen za Charitu, a skutečností zůstává, že my tuto práci vykonáváme 25 let a tím, že se stále držíme velmi dobře na trhu a počet našich klientů stoupá, vnímám jako ukazatel spolehlivosti a poctivé práce.

Pacient, nebo rodina pacienta, má ale možnost, jak kvalitní péči rozeznat. Musí se ale ptát, zjišťovat podrobnosti o tom, co která organizace nabízí, jaké má personální a materiální možnosti, jaké přidružené služby k paliativní a hospicové péči nabízí, jaké má zkušenosti a podobně, a jednotlivé nabídky srovnávat. Zájemce o tuto péči se jednoduše nesmí bát zeptat, a zjistit si co nejvíce informací. My jsme pro tento účel před nedávnem zřídili nové webové stránky www.domacihospicovapece.cz, a prostřednictvím těchto stránek může zájemce získat potřebné informace o všech Charitách v České republice, které tento typ péče nabízí a zajišťují.

 

Oleg Kapinus

Oblastní charita Uherský Brod