První setkání s Azylovým domem pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod

První setkání s Azylovým domem pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod

Začátkem měsíce listopadu navštívili naše zařízení studenti prvního ročníku Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod v doprovodu paní učitelky Mgr. Leony Kadlčkové.

V rámci exkurze mohli studenti nahlédnout do společných prostor, kanceláří, a protože jedna bytová jednotka zůstala ještě neobsazena, mohli vidět i pokoj, kde maminka s dětmi žije běžným způsobem života.

Studenti byli seznámeni i s posláním a cíli sociální služby, samotnou sociální prací, která je velmi rozsáhlá a zajímavá. Protože studenti byli vnímaví a projevili zájem o tuto problematiku, nezůstane jen u prvního setkání. Po domluvě s paní učitelkou Kaldčkovou druhé proběhne v měsíci prosinci, kdy naopak pracovníci azylového domu navštíví školu a studentům odprezentují téma Domácí násilí a práce s klientkami, obětmi domácího násilí.

 

Jana Jurásková, vedoucí AD