Promítání v Nivnici se starostou

Před koncem starého roku pan starosta Vykydal navštívil CHD Nivnici, aby všem klientům i zaměstnancům popřál pěkné svátky i Nový rok. Poseděl s klienty v jídelně a v průběhu povídání řekl, že má pěkné snímky z Nivnice, které by mohl klientům promítnout, pokud by měli zájem. Hned jsme domluvili termín na 11. ledna 2017, dopoledne.

Včera pan starosta přišel. Přinesl s sebou promítačku, na které klientům pustil letecké snímky nad  Nivnicí, kousek ze slavnostní Hubertské mše svaté, úryvek z nivnických hodů. Pak jim ještě ukázal všechna místa, která bylo třeba opravit a jak vypadají dnes. Ukázal jim i plánovanou výstavbu 20 bytů pro seniory.  Jednu polovinu chce realizovat z evropských fondů a využít jako sociální byty. Druhá část výstavby bude komerční. Dozvěděli jsem se také, že plánuje vytvoření nových stavebních parcel i výstavbu bytových domů, protože o bydlení v Nivnici je velký zájem. Je to dobrou polohou a průmyslovou infrastrukturou v okolí, která nabízí pracovní příležitosti. Z jeho vyprávění čišela energie a nadšení pro věc.

Klientům se promítání i vyprávění moc líbilo, proto pan starosta přislíbil další návštěvu.