Promítání pro tříkrálové koledníky 2016

Jako každoročně, i letos měli tříkráloví koledníčci možnost strávit jedno příjemné podzimní odpoledne v kině Máj Uherský Brod při promítání filmu Tajný život mazlíčků.

 

Film jako forma poděkování je promítán dětem, které se aktivně účastní Tříkrálové sbírky. Bylo velkým potěšením pozorovat hemžící se hloučky dětí před kinem dávno před začátkem promítání. Spokojený smích linoucí se sálem a snad ani jedno volné místečko nás utvrdilo v tom, že výběr filmu byl správnou volbou.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli dětem i jejich blízkým zpříjemnit prázdninové odpoledne. Nejenom tímto Vám velmi děkujeme za podporu a za velkou pomoc, kterou nám při koledování prokazujete.


Poděkování patří též vedoucí kina Máj paní Lence Slivové za vstřícnou spolupráci.