Promítání kina v Azylovém domě

Promítání kina v Azylovém domě

„PROMÍTÁNÍ KINA NA AZYLOVÉM DOMĚ“ je název již v pořadí 5. společenské akce pořádané prostřednictvím projektu „Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb“ realizovaného v rámci programu Interreg V-A SR-ČR 2014-2020 za podpory Evropské unie a Evropského fondu regionálního rozvoje, která se konala ve čtvrtek, 16. srpna 2018 v prostorách zahrady Azylového domu pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod.

Během přátelského posezení jsme se se zástupci Trnavské arcidiecézní charity měli možnost účastnit taky představení vybraných služeb Oblastní charity Uherský Brod, ale i exkurze v místním Pivovaru.

 

Mgr. Jana Mackovičová

projektový manažer