Program tříkrálového koledování v Uherském Brodě

Od 2. 1. 2017 - registrace vedoucích skupinek
(starší 15-ti let) a možnost vypůjčení si oblečení pro koledníčky. v kanceláři charity na
NOVÉ POLIKLINICE (Pavilon B, 1. patro-vedle laboratoře) Jsme zde každý den mezi 7:30 a 16:00 nebo po individuální domluvě.

6. 1. 2017 14:15 farní kostel - zahájení Tříkrálového koledování a slavnostní původ na radnici. Sbírka ve městě pokračuje do soboty 7. 1.2017

 

Během obou dní koledování bude pro koledníky k dispozici zázemí s občerstvením v budově oblastní charity v Uherském Brodě.