Proč zpíváme seniorům? Máme radost, když je můžeme potěšit

Proč zpíváme seniorům? Máme radost, když je můžeme potěšit

V období před Vánoci zpestřil čas klientům několika charitních zařízení pro seniory na Uherskobrodsku, mužský pěvecký sbor v Korytné - Mužáci. Sbor tak přišel nezištně „povinšovat“ klientům pohodový adventní čas a Vánoce. O tom, jaké pohnutky vedly členy Mužáků k tomuto kroku, hovořil organizační vedoucí sboru František Věrný. 

Pane Věrný, vysvětlete - proč se Váš sbor rozhodl vystoupit v zařízeních Oblastní charity Uherský Brod?
Než se dostanu k jádru věci, tak bych za celý mužský pěvecký sbor z Korytné, jehož uměleckou vedoucí je moje manželka Ludmila Věrná, rád poděkoval vedoucí Pečovatelského domu v Korytné paní Mgr. Jitce Chvílové, i vedoucí Charitního domu v Nivnici, paní Ludmile Bartošové, za milé přijetí.  Co se týká Korytné tak zdejším seniorům zpíváme několik let. Důvod je prostý, a to zpříjemnit jim adventní čas a hlavně je potěšit. V Korytné bydlí i náš kamarád pan Jan Flasar, který s námi ještě vloni zpíval. Letos jsme se domluvili, že zajedeme zazpívat i do Nivnice, protože jsme se domnívali, že obyvatelé tamního Charitního domu přivítají nějaké rozptýlení.
V Nivnici byla pohodová atmosféra, měli o nás velký zájem, a ptali se nás, jak často zkoušíme, kolik let už zpíváme, kde všude, a podobně.

Prozraďte, prosím, novinky z činnosti Vašeho sboru…
Letos jsme natočili CD, nechali si ušít nové lajble, které nám děkan Petr Martinka v kostele při mši mužskému sboru v Korytné požehnal.

Jak vypadaly Vánoce Vašeho sboru a jaké jsou Vaše plány na nejbližší období?
Společně s kostelním sborem jsme zpívali vánoční mši Josefa Pančíka. A po půlnoční mši, na Štědrý den jsme s dechovou hudbou Korytňanka před kostelem zpívali koledy. Podrobné informace o Mužácích -mužském sboru z Korytné najdete na webových stránkách www http://muzaci.cistakrajina.cz/


Za rozhovor poděkoval Oleg Kapinus