Příspěvek z programu „ČSOB pomáhá regionům“ podpoří potravinové centrum

Příspěvek z programu „ČSOB pomáhá regionům“ podpoří potravinové centrum

Československá obchodní banka v těchto dnech podpořila projekt Oblastní charity Uherský Brod v rámci programu nazvaném „ČSOB pomáhá regionům“.

Československá obchodní banka v těchto dnech podpořila projekt Oblastní charity Uherský Brod v rámci programu nazvaném „ČSOB pomáhá regionům“. Jednalo se o dárcovský program, zaměřený na podporu neziskových organizací. Příspěvek pro Oblastní charitu Uherský Brod je určený na provoz Centra potravinové a materiální pomoci. Činnost centra je zaměřena na pomoc lidem v akutní sociální nouzi. Tímto děkujeme ČSOB za podporu důležité služby, kterou Centrum potravinové a materiální pomoci pro veřejnost představuje.

Oleg Kapinus,

Pracovník pro PR a fundraising

Oblastní charita Uherský Brod