Příspěvek od Nadace SYNOT pomůže při provozu Centra potravinové a materiální pomoci

Příspěvek od Nadace SYNOT pomůže při provozu Centra potravinové a materiální pomoci

Příspěvek ve výši 20.000 Kč věnovala v těchto dnech, v rámci sociálního a zdravotního grantu, Oblastní charitě Uherský Brod, Nadace SYNOT. Příspěvek je určen na provozní náklady Centra potravinové a materiální pomoci.

Příspěvek ve výši 20.000 Kč věnovala v těchto dnech, v rámci sociálního a zdravotního grantu, Oblastní charitě Uherský Brod, Nadace SYNOT. Příspěvek je určen na provozní náklady Centra potravinové a materiální pomoci. Smlouvy o příspěvku převzali obdarovaní v rámci slavnostního večera uspořádaného společností SYNOT v úterý 12. července v uherskohradišťské Redutě. „Centrum Potravinové a materiální pomoci slouží lidem v akutní sociální nouzi, u kterých už sociální systém vyčerpal všechny možnosti podpory. Pracovníci sociálního odboru posílají tyto žadatele o pomoc k nám, na Charitu. My jim můžeme, kromě jiného, nabídnout pomoc v podobě potravin, případně i hygienických potřeb a dalšího základního drogistického zboží.  S žadatelem jeho situaci konzultujeme a snažíme se společně najít efektivní řešení. Mezi žadateli nejčastěji figurují matky samoživitelky s malými dětmi,“ upřesnil vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci František Bílek.

Potravinové centrum provozuje Oblastní charita Uherský Brod nad rámec svých pracovních povinností a tak i peníze na provoz centra si shání „vlastními silami“, nejčastěji od sponzorů a podobně. „Jsme za příspěvek Nadace Synot velmi vděční a jsme rádi, že nám získané prostředky pomohou při provozu tohoto důležitého centra. O služby brodského Centra potravinové a materiální pomoci je totiž stále větší zájem,“ poznamenal ředitel Oblastní charity Uherský Brod Petr Houšť

 

Oleg Kapinus,

Pracovník pro PR a fundraising