Přípravy na Tříkrálovou sbírku jsou v plném proudu

Ve dnech 6. a 7. 1. 2017 bude Uherském Brodě a dalších obcích uherskobrodského děkanátu probíhat Tříkrálová sbírka. Tříkráloví koledníci, kteří u Vás na počátku nového roku zazvoní, Vám chtějí přinést požehnání a novou naději do nového roku.

Také Vás poprosí o finanční dar a umožní Vám obdarovat ty, kteří tuto pomoc tolik potřebují. Výtěžek sbírky pomáhá lidem nemocným, zdravotně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to v regionu, kde sbírka probíhá. Sbírka pamatuje také na lidi v nouzi ve světě postižené zemětřesením, povodněmi, válkou, a podobně. Proto je nejméně desetina výnosu sbírky každoročně určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Na této stránce budou postupně přibývat informace nejen o sbírce jako takové, ale i pro ty, kteří se budou chtít zapojit ať už jako koledníci, nebo vedoucí skupinek.