Při mši za lidi bez domova nechyběly dojemné vzpomínky i slzy

Při mši za lidi bez domova nechyběly dojemné vzpomínky i slzy

Vzpomínky na dětství a rodiny, příjemná a srdečná atmosféra – tak vypadala mše za lidi bez domova, která se uskutečnila ve čtvrtek 6. října v uherskobrodském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na Masarykově náměstí.

Vzpomínky na dětství a rodiny, příjemná a srdečná atmosféra – tak vypadala mše za lidi bez domova, která se uskutečnila ve čtvrtek 6. října v uherskobrodském kostele Neposkvrněného početí Panny Marie na Masarykově náměstí. Přede mší svatou se pracovníci uherskobrodské charity setkali při modlitbě růžence, při které prosili o pomoc při své práce a svěřovali Bohu celé charitní dílo.

Mše se zúčastnili pracovníci Nízkoprahového centra sv. Vincence, jehož služby jsou zaměřeny na pomoc lidem bez přístřeší společně s pěti klienty a dalšími zájemci z řad veřejnosti. „Pro účastníky jsme nachystali menší pohoštění s pochutinami, kávou a nealkoholickým punčem. Při mši vládla srdečná atmosféra, klienti byli rádi, že toho dne mají svůj cíl a bloudění v ulicích rádi vyměnili za důstojnou a slavnostní atmosféru v kostele. Někteří byli dojatí a nechyběla i nějaká ta slzička,“ popsala slavnostní večer vedoucí Nízkoprahového denního centra sv. Vincence v Uherském Brodě Bohumila Smutná.

 

Oleg Kapinus

Pracovním pro PR a fundraising

Oblastní charita Uherský Brod