Prezentace služeb Charity v obci Šumice

Prezentace služeb Charity v obci Šumice

Na pozvání starosty obce Šumice Ing. Josefa Jančáře, prezentoval služby Oblastní charity Uherský Brod její ředitel Petr Houšť a to v sobotu 10.3.2018 v rámci setkání místních seniorů.

Téměř zaplněný sál místního kultruního domu se z úst ředitele Charity dozvěděl mnoho zajímavých informací, které by mohli místní občané využít v případě, že se oni sami, nebo jejich blízcí, ocitnou v tíživé sociální situaci.

Návštěva ředitele uherskobrodské Charity v Šumicích zapadá do kontextu dlouhodobé příkladné spolupráce mezi obcí Šumice a Oblastní charitou Uherský Brod.  

 

IMG_20180310_164351IMG_20180310_164400