Přeshraniční spolupráce s Trnavskou arcidiecézní charitou

Přeshraniční spolupráce s Trnavskou arcidiecézní charitou

Ve čtvrtek, 12. června měli pracovníci Oblastní charity Uherský Brod ve spolupráci s Trnavskou arcidiecézní charitou opět možnost vyrazit za hranice naší země a účastnit se jednodenní vzdělávací akce v rámci projektu Interreg V-A SK-CZ 2014 – 2020, a to na téma „Dodržování základních lidských práv a svobod, procedurální oblast kvality“.            

Školením provázel pan ředitel trnavské Charity, Ing. Miroslav Dzurech a manažerka rozvoje sociálních služeb Mgr. Katarína Pažítková.                                      

V rámci realizace vzdělávacích programů usiluje Oblastní charita Uherský Brod nejen o zvýšení kompetencí svých pracovníků, ale taky o vzájemné posilování partnerství a pozitivních mezilidských vztahů.

 

Mgr. Jana Mackovičová

Koordinátor WebCarolu, odborný
pracovník pro GDPR, sociální pracovnice