Předvánoční mše svatá ve Slavkově

Předvánoční mše svatá ve Slavkově

Předvánoční a vánoční doba je časem, kdy se lidé setkávají, přejí si vše dobré a navzájem se obdarovávají.

Jedno takové setkání se uskutečnilo 21. prosince ve slavnostně nazdobené jídelně  našeho charitního domu, kde jsme se sešli ke slavení mše svaté, kterou sloužil P. Petr Hofírek.  Děkujeme otci Petrovi za jeho slova, modlitbu, za jeho celoroční péči o naše uživatele.

Kéž jsou letošní Vánoce plné radosti. Kéž se Bůh narodí nejen v Betlémě, ale též v našich srdcích.

20161221_10471920161221_10491720161221_112623

20161221_112647