Předvánoční čas v Dolním Němčí

Předvánoční čas v Dolním Němčí

Tyto sváteční dny jsou pro naše klienty zpestřením změnou rytmu časem adventním, kdy nejen pečou cukroví a chystají dárečky pro své blízké, ale již tradičně nás také navštěvují dětí z místní ZŠ a MŠ a různých zájmových kroužků.

V tomto roce si krásné pásma pro naše klienty připravili dne 12. prosince mateřská školka, 14. prosince naši klienti spolu s dětmi  z „Pantoflíčku“  umístili krmítko na okno jídelny a dne 19. 12. nám den zpestřila místní ZUŠ, která si pro obyvatele DCH připravila hudebně – dramatické pásmo.