Přednáška s Městskou policií Uherský Brod

Přednáška s Městskou policií Uherský Brod

Pracovníci Sociálně terapeutické dílny uspořádali pro své klienty ve spolupráci s Městskou policií Uherský Brod přednášku na téma ,,Podvody se zneužitím důvěřivosti obětí“.

Toto setkání bylo velmi poutavé díky filmovému zpracování. Film byl vytvořen z pravdivých příběhů, kdy občané byli díky své důvěřivosti a neznalosti okradeni nebo podvedeni i z řad svých blízkých. Klienti si tak více mohli uvědomit nebezpečí, které na ně může číhat v jejich běžném životě.  Viděli, jak se v takové situaci mají zachovat a na koho se můžou obrátit. Po zhlédnutí měli klienti možnost toto téma prodiskutovat s velitelem Městské policie Uherský Brod panem Šustkem.

Veronika Buráňová