Přednáška o Donu Boscovi v Bánově

Dne 20. dubna se v DCHB Bánov uskutečnila přednáška o Donu Boscovi, z cyklu Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky. Přednášku lektoroval pan Vít Kadlčík.

Dne 20. dubna se v DCHB Bánov uskutečnila přednáška o Donu Boscovi, z cyklu Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky. Přednášku lektoroval pan Vít Kadlčík.

Dostalo se i zpětné vazby od samotných uživatelů: „Přednáška se mi moc líbila, byla podnětná. Don Bosco se věnoval mládeži po všech stránkách. Jeho snaha je stále aktuální i pro dnešní dobu. Jsem moc ráda, za takové programy.

Děkujeme!“