Pracovníci slovenské Charity se vzdělávali v Uherském Brodě

Pracovníci slovenské Charity se vzdělávali v Uherském Brodě

„Dodržování základních lidských práv a svobod, personální a provozní oblast kvality“ – to byla témata vzdělávací akce, které se zúčastnili pracovníci Trnavské arcidiecézní charity u svých kolegů z Oblastní Charity Uherský Brod.

Akce se konala v Uherském Brodě, v prostorách Dobrovolnického centra Stopa, v úterý 16. října 2018. Účastníci živě diskutovali o problematice v této oblasti a situacích, které při své práci pracovníci obou Charity každodenně řeší.

Přítomní měli možnost získat informace z činnosti Dobrovolnického centra Stopa, která je součástí činnosti Oblastní charity Uherský Brod.

Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Evropské unie s názvem „Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb“ (č. projektu NFP304031D115, operační program INTEREG V-A Slovenské republika – Česká republika 2014-2020).

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising