Pracovníci Charity si spolu s klienty připomněli význam sv. Zdislavy

Pracovníci Charity si spolu s klienty připomněli význam sv. Zdislavy

Pouť k uctění sv. Zdislavy uspořádala ve čtvrtek 30. května uherskobrodská Charita. Slavnost se konala v kapli sv. Zdislavy ve Slavkově.

Ostatky sv. Zdislavy obdržela v roce 2017 Charita Uherský Brod z Jablonného z Podještědí, kde se hrob světice nachází. Od té doby se pouť ve Slavkově koná každoročně. „Zdislava z Lemberka pomáhala chudým a pečovala o ně, stala se patronkou jedné z našich služeb, a to konkrétně uherskobrodského Centra potravinové a materiální pomoci, které je k dispozici právě sociálně slabým,“ prozradil ředitel brodské Charity Petr Houšť.
Letošní pouť ke sv. Zdislavě byla součástí oslav významného svátku Nanebevstoupení Páně. Průběh mše svaté obohatil krásným zpěvem Charitní sbor pod vedením Jany Haluzové. Slavnostní mši sv. sloužil P. Petr Hofírek z Dolního Němčí, kterému ředitel Charity poděkoval za dlouholetou a obětavou spolupráci.
I přes nepřízeň počasí se slavnosti účastnila řada pracovníků Charity Uherský Brod v čele s jejím ředitelem Petrem Houštěm, dále místní farníci, někteří klienti Charitního domu Slavkov a  také Pečovatelské služby Horní Němčí. Po mši svaté  se většina účastníků sešla na velmi milém setkání v Charitním domě Slavkov.

Oleg Kapinus,
pracovník pro PR a fundraising

DSC04568DSC04555DSC04562