Pracovníci Charity pomáhají i lidem ve výkonu trestu

Pracovníci Nízkoprahového centra sv. Vincence, které je součástí služeb Oblastní charity Uherský Brod, myslí na své klienty i poté, co zařízení klient opustí. V těchto dnech například posílají balíčky svým někdejším klientům, kteří se nachází ve výkonu trestu.

„Touto formou pomáháme těm klientům, kteří nás o to požádají. Pokud nás osloví a přiloží v dopise takzvanou balíčenku, což je povolení z věznice, že vězeň může přijmout balíček, pak mu požadované a schválené potraviny a potřebné předměty pošleme. Poprvé nám klient, odsouzený za pokus o vraždu na 15 let, napsal takovou žádost v roce 2012. Dodnes jsme s ním v kontaktu, a v těchto dnech mu posíláme balík s oblečením. Jedná se o spodní prádlo, ručníky, nátělník a podobně,“ vysvětlila vedoucí Nízkoprahového centra sv. Vincence (dále jen NDC) v Uherském Brodě Bohumila Smutná, která dodala, že aktuálně jednomu z odsouzených Charita Uherský Brod uhradí i cestovné do brněnské věznice." Tento klient je prakticky bez peněz, a pokud by ve stanoveném termínu do věznice nenastoupil, znamenalo by to pro něj další vážné komplikace. Z tohoto důvodu mu cestovné zaplatíme," upřesnila Bohumila Smutná.

Pracovníci NDC posílají vězňům například hygienické potřeby, kávu, oblečení, poštovní známky, obálky, dopisní papír, cukrovinky či tužkové baterie. „V minulosti někteří z klientů žádali třeba i obroučky na brýle, ponorný vařič bibli, nebo rádio. Radiopřijímač jsme ale žadateli samozřejmě neposlali,“ poznamenala Bohumila Smutná, která doplnila, že v žebříčku zájmů klientů jednoznačně vedou tabák a káva. „Za tento druh zboží jsou, podle zpráv z vězení, vězni ochotni udělat takřka cokoli. A pokud si někdo kávu nebo tabák od spoluvězně půjčí, není možné, aby stejnou měrou tento dluh nevrátil. Tabák ale naše centrum neposílá. Pokud tabák vězni chtějí, mohou o to požádat svou rodinu nebo si na něj musí vydělat v rámci pracovní činnosti. Samozřejmě ne všichni se k práci dostanou. Každý měsíc vězni dostávají sto korun jako kapesné, a za to si mohou zakoupit vše, co potřebují,“ vysvětlila Bohumila Smutná.


Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod