Pracovníci a klienti brodské Charity si prohlédli Trnavu

Pracovníci a klienti brodské Charity si prohlédli Trnavu

Seznámení s některými službami Trnavské arcidiecézní Charity, ale i s pamětihodnostmi a zajímavostmi Trnavy, takový byl program setkání pracovníků a klientů uherskobrodské Oblastní charity s kolegy z partnerské Charity.

Setkání se uskutečnilo v rámci aktivit přeshraniční spolupráce projektu Evropské unie s názvem „Vzájemnou spoluprací ke zkvalitňování služeb“, a to v pátek 11. května. „Trnavští kolegové nám, kromě informací o jejich Charitě, nabídli prohlídku města, kde se toho dne konala tradiční velká květinová slavnost. Navštívili jsme několik nádherných kostelů ve městě, prohlédli si židovské synagogy a další zajímavá místa. Na závěr jsme si mohli vychutnat velmi povedený koncert mladých kytaristů, kteří nám zahráli několik skladeb klasické hudby,“ pochvalovala si průběh akce jedna z účastnic.

Oleg Kapinus,

pracovník pro PR a fundraising,

Oblastní charita Uherský Brod