„Požehnání aktovek nedokáže zázraky, ale může vás posílit v učení,“ připomněl dětem kněz

„Požehnání aktovek nedokáže zázraky, ale může vás posílit v učení,“ připomněl dětem kněz

Mše svatá ve farním kostele se zúčastnili žáci Katolické základní školy Uherský Brod. Doprovodit je přišli jejich rodiče, další příbuzní a slavnostního zahájení školního roku v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie se, kromě dalších hostů z široké veřejnosti, zúčastnil i ředitel Oblastní Charity Uherský Brod, Petr Houšť.

„Katolická škola i naše Charita má jednoho zřizovatele, tedy Arcibiskupství olomoucké, a proto jsem pozvání na tuto tradiční mši svatou přijal velmi rád,“ poznamenal Petr Houšť.  

Mši sloužil nový uherskobrodský děkan Svatopluk Pavlica, který připomněl účastníkům význam snahy o dosažení kvalitního vzdělání. „Občas se mě děti, při podobných mších ptají, zda jim požehnání aktovkám zajistí snadnější učení. Musím všechny podobné tazatele ubezpečit, že tomu tak v žádném případě není. Účelem této mše svaté je posílit snahu všech školáků v jejich snažení. Bez jejich vlastní píle a snahy se výsledky samy nedostaví,“ vysvětlil před zcela zaplněným kostelem Svatopluk Pavlica.  

 

Oleg Kapinus,

Pracovník pro PR a fundraising

Oblastní charita Uherský Brod