Pouť seniorů na Svatý Hostýn

Pouť seniorů na Svatý Hostýn

Na svátek narození Panny Marie se konala Pouť seniorů na Svatý Hostýn. Tato akce je velmi oblíbená, proto z Uherského Brodu a blízkého okolí vyrazily dva plné autobusy.

Na svátek narození Panny Marie se konala Pouť seniorů na Svatý Hostýn. Tato akce je velmi oblíbená, proto z Uherského Brodu a blízkého okolí vyrazily dva plné autobusy. Akci organizačně zajišťovalo Centrum seniorů a Centrum pro rodinu Uherský Brod. Na pouti nás doprovázel uherskobrodský rodák, kněz Jiří Zámečník, který také za nás sloužil mši svatou a vedl modlitby. Připomněl nám, že se máme držet blízko naší nebeské matky, protože ona dobře ví, co je to bolest a trápení a také nás může učit vděčnosti za vše, co přichází z Božích rukou. Na zpáteční cestě byli jistě všichni vděčností naplněni. Kéž tato pouť nese své ovoce v našich dalších dnech!

František Bílek, vedoucí Centra seniorů.