Pouť klientů DS Domovinka na Velehrad se zastávkou u nového kostela ve Starém Městě

Pouť klientů DS Domovinka na Velehrad se zastávkou u nového kostela ve Starém Městě

Naši předkové velmi rádi putovali na poutní místa, kde čerpali duchovní podporu v každodenních starostech.

Naši předkové velmi rádi putovali na poutní místa, kde čerpali duchovní podporu v každodenních starostech.

Mnozí naši klienti již nemohou cestovat a bezpečně se pohybovat, proto někteří velmi rádi využili možnosti, vydat se na pouť na Velehrad s naším doprovodem. Před bohoslužbou jsme prošli cestou k bráně milosrdenství a prosili jsme, aby se naše srdce stala milosrdnými. Slavnostní mši svatou sloužil pan arcibiskup Graubner, který velmi citlivě pozvedl smysl utrpení v nemoci a dodal útěchu do dalších dnů.

Počasí bylo velmi studené, ale milosti, které jsme obdrželi, nás hřáli na duši. Při zpáteční cestě jsme se zastavili u nového kostela ve Starém Městě a obdivovali jsme jeho velikost i moderní pojetí, které patří k třetímu tisíciletí.

 

Marie Vintrová