Postní doba a příprava na Velikonoce v charitním domě v Nivnici

Postní doba a příprava na Velikonoce v charitním domě v Nivnici

Se začátkem postní doby začali na charitním domě v Nivnici i pravidelné křížové cesty. S klienty jsme se domluvili, že se každý pátek, případně jiný den podle možností, budeme v jídelně modlit křížovou cestu.

O křížové cesty byl opravdu zájem, klienti je využívali rádi. Při jedné křížové cestě jsme využili i služeb Víta Kadlčíka, kterému tímto ještě jednou děkuji.

V posledním postním týdnu jsme uskutečnili velikonoční dílny. Dopoledne si klienti mohli vytvořit omotávaná vajíčka, věneček na dveře nebo na stůl a velikonočního zajíčka. Odpoledne s dětmi z misijního klubka, se kterým jsme tímto započali dlouhodobou spolupráci, vyráběli velikonoční přání, zdobili svíčky, vyráběli zápichy. Děti trpělivě pomáhali klientům lepit a omotávat. Vzájemná spolupráce báječně fungovala.

Ve středu za námi znovu přišli starší školáci. Probrali jsme velikonoční tradice. Od našich klientů se dozvěděli, jak slavili Velikonoce oni, co se dělalo, kam se chodilo. Naši klienti si zase na oplátku poslechli, jak slaví Velikonoce dnešní děti.

Postní dobu a začátek Velikonoc jsme zakončili promítáním filmu Ježíš Nazaretský.

Ze srdce přejeme všem čtenářům radost z Boží lásky k nám a požehnané dny.

                                                                                                                                                                                                                                            Jarmila Kubáňová, DiS