Poděkování

Poděkování

Jsme velmi rádi, že můžeme touto cestou poděkovat firmě Amann s.r. o., která nám darovala plnou krabici nití, které jsou ideální pro spoustu našich výrobků a budou nám sloužit několik let.

Tento balík nám firma Amann s.r.o. zaslala na vlastní náklady přímo k nám do Terapeutické dílny sv. Justiny. Druhou firmou, která nás opravdu pravidelně zásobuje, je firma ASTONA spol. s r. o. Poděkování patří především paní Haně Šleglové, která je s námi nejvíce v kontaktu.