Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí dotace pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost.

Oblastní charita Uherský Brod děkuje Zlínskému kraji za přidělení finanční podpory z Operačního programu Zaměstnanost. Tyto prostředky jsou určeny na rok 2017 pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny Uherský Brod. Vstřícnosti poskytovatele dotace si velmi vážíme. Tato finanční podpora Zlínského kraje a Operačního programu Zaměstnanost významným způsobem přispěje k zajištění chodu této sociálně terapeutické dílny.

 

Logo OPZ barevné

ZK logo