Poděkování za péči personálu Charitního domu ve Slavkově

Vážená paní Grebíková a celý kolektive Charitního domu ve Slavkově,
Dovolte, abychom touto cestou Vám i Vašim spolupracovnicím poděkovali a vyjádřili obdiv nad obětavou prací, kterou jste prokázaly při péči o našeho tatínka Josefa Šota a maminku Marii Šotovou, která před 2 lety u vás taktéž prožila poslední chvíle života.

Vážená paní Grebíková a celý kolektive Charitního domu ve Slavkově,

Dovolte, abychom touto cestou Vám i Vašim spolupracovnicím poděkovali a vyjádřili obdiv nad obětavou prací, kterou jste prokázaly při péči o našeho tatínka Josefa Šota a maminku Marii Šotovou, která před 2 lety u vás taktéž prožila poslední chvíle života.

Tatínek u vás byl 5 let a během této doby jste se staly součástí naší rodiny a my jsme mohli vidět starostlivost, obětavost a zároveň i vysokou profesionalitu při zajišťování péče nejenom o našeho tatínka, ale i o další klienty domova.

Takovou 24 hodinovou péči, jako u vás, bychom našemu tatínkovi nedokázali doma zajistit. Svou vstřícností, vlídností a laskavostí jste nás provázely až k poslednímu tatínkovu vydechnutí.

Ještě jednou co nejsrdečněji DĚKUJEME za to, jakým způsobem jste se o naše rodiče do poslední chvíle staraly, což vám nikdy nezapomeneme a přejeme mnoho zdraví, trpělivosti a síly do dalších let a ať v tomto příjemném prostředí stále přebývá láska, víra a úcta ke stáří.

V Uherském Brodě 6.4.2016

                                                                             S úctou kluci Šotovi s rodinami