Poděkování Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za příspěvek pro Domácí hospicovou péči

Poděkování Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za příspěvek pro Domácí hospicovou péči

Oblastní charita Uherský Brod velmi děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové, za poskytnutí příspěvku určeného pro Domácí hospicovou péči Uherský Brod.

Tento příspěvek bude využit na nákup elektrických polohovacích lůžek a antidekubitních matrací pro onkologické pacienty v terminálním stavu nemoci.