Poděkování společnosti KASKO

Poděkování společnosti KASKO

Oblastní charita Uherský Brod děkuje společnosti KASKO za finanční příspěvek.

Tento dar bude použit na zakoupení pomůcek a provoz Domácí hospicové péče Uherský Brod. Vstřícnosti a pochopení společnosti KASKO vůči potřebám našich klientů si velmi vážíme. Děkujeme.