Poděkování obci Slavkov za podporu činnosti

Poděkování obci Slavkov za podporu činnosti

Charita Uherský Brod děkuje obci Slavkov za poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce.

Tato podpora je poskytnuta na financování činnosti Charitního domu sv. Petra a Pavla ve Slavkově v roce 2019.