Poděkování obci Dolní Němčí

Poděkování obci Dolní Němčí

Charita Uherský Brod děkuje obci Dolní Němčí za poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce.

Tato dotace je určena na spolufinancování Pečovatelské služby Dolní Němčí a zajištění nepřetržitého provozu v roce 2019.