Poděkování městu Uherský Brod

Oblastní charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za přidělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města pro rok 2017 v celkové výši 872.800 Kč.

Projekt Charitní pečovatelská služba Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou ve výši 525 500 Kč.

Projekt Nízkoprahové denní centrum sv. Vincence byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou ve výši 160.000 Kč.

Projekt Noclehárna byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou ve výši 79.100 Kč.

Projekt Denní stacionář Domovinka byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou ve výši 90.300 Kč.

Projekt Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Uherský Brod byl finančně podpořen městem Uherský Brod částkou ve výši 17.900 Kč.

Za projevenou vstřícnost a pochopení města Uherský Brod vůči klientům Oblastní charity Uherský Brod velmi děkujeme. 

 

Oblastní charita Uherský Brod děkuje městu Uherský Brod za účelovou neinvestiční dotaci pro rok 2017 ve výši 30.000 Kč. Dotace je poskytována na pracovní smlouvy, nákup potřeb, energií a kancelářských potřeb. Všechny náklady na výše uvedené položky tak byly finančně podpořeny městem Uherský Brod. Vstřícnosti města Uherský Brod si vážíme, a za přidělenou dotaci velmi děkujeme.

Za projevenou vstřícnost a pochopení města Uherský Brod vůči klientům Oblastní charity Uherský Brod velmi děkujeme. 

 

logo_mesto_ub (2)