Poděkování

Chci i tímto způsobem vyjádřit svou vděčnost zdravotním sestrám z Domácí zdravotní péče Oblastní charity Uherský Brod vedené Bc. Martinou Marečkovou a Charitní pečovatelské službě, vedenou Bc. Terezou Fojtíkovou, DiS.

S jejich rychlou, pohotovou a laskavou pomocí jsme mohli zajistit péči o mého manžela Miroslava v posledních dnech jeho života a splnit tak jeho i naše přání, aby umíral uprostřed láskyplného prostředí své rodiny.

Vaše práce a služba je velmi záslužná, i když je veřejnosti často skrytá.  Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Za celou rodinu Bc. Jarmila Tomancová