Pochutiny králů okusili i lidé bez střechy nad hlavou

Pochutiny králů okusili i lidé bez střechy nad hlavou

Mimořádnou pozornost vůči lidem bez domova v Uherském Brodě projevili pořadatelé akce, která měla připomenout historickou návštěva města tehdejšího moravského markraběte Karla (1335) a pozdějšího císaře a krále, Karla IV.

Mimořádnou pozornost vůči lidem bez domova v Uherském Brodě projevili pořadatelé akce, která měla připomenout historickou návštěva města tehdejšího moravského markraběte Karla (1335) a pozdějšího císaře a krále, Karla IV. V rámci této akce se v Uherském Brodě, v areálu muzea J.A Komenského, uskutečnila středověká hostina s dobovými pokrmy, ale i přednáškami, výstavou a promítáním filmu. „Pořadatelé nám pro lidi bez střechy nad hlavou věnovali část pochutin z této hostiny. Naši klienti tak měli možnost ochutnat francouzskou cibulovou polévku a lotrinský masový koláč. Jídlo bylo vynikající a klientům nesmírně chutnalo. Ráda bych, jménem našich klientů i jménem personálu našeho zařízení, pořadatelům akce za jejich vstřícnost a pozornost co nejsrdečněji poděkovala,“ podotkla vedoucí Nízkoprahového denního centra sv. Vincence Bohumila Smutná.

Oleg Kapinus,

Pracovník pro PR a fundraising