Plavání pro koledníky

Plavání pro koledníky

Ve dnech 22. a 29. května se to na bazéně v Uherském Brodě hemžilo dětmi a radostnými hlásky. Původci byli naši malí koledníčci, kteří si přišli užít plavání jako odměnu za jejich letošní koledování při Tříkrálové sbírce v našem děkanátu.

Děti a mládež do 18ti let měli od nás 90 minut v CPA Delfín  také hry a soutěže připravené animátorkami. Všichni soutěžící také dostali sladkou odměnu za své výkony. Celkem si plavání přišlo užít téměř 90 dětí! Tímto vám všem, milí koledníčci a tříkráloví dobrovolníci, děkujeme za letošní krásnou sbírku, která by bez vás nebyla! Poděkování rozhodně patří také všem rodičům, prarodičům a jiným doprovázejícím, kteří si s dětmi přišli na bazén zařádit. Také děkujeme CPA Delfín a animátorkám za pomoc s organizací této akce. A za rok se budeme těšit zase!